Inscripcions

Totes les inscripcions, inclosos atletes, entrenadors, caps d’equip i altres components de l’equip, s’han d’enviar via mail, fax o correu ordinari a la següent adreça:

Real Federación Española de Piragüismo
C/Antracita, 7-3
28045 Madrid (Spain)
Telèfon: +34 915 064 301; Fax: +34 915 064 304
A/e: moton@rfep.es
Pàgina web: www.rfep.es

Dates importants:

Lloguer d’embarcacions: 7 de maig
Inscripció numèrica: 7 de maig
Incripció nominal: 21 de maig

Documents: