Nota de premsa, núm 18
Nota de premsa núm 17
Nota de premsa núm 16
Nota de premsa núm 15
Fotos d'avui
Resultats sprint individual
Resultats i vídeo 12/6/2010
Horari diumenge
Dia complet
Fotos